Drukuj

Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN w dniu 7 grudnia 2020 roku

Posiedzenie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom rozpoczęło się o godzinie 11.00.

W części naukowej posiedzenia odbyła się dyskusja nad referatem Pani dr hab. Agnieszki Dudek-Szumigaj z Katedry Języków Słowiańskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Referat zatytułowany: „Najlepsza matka, ukochana żona, wierny przyjaciel. Portret funeralny kobiety w świetle inskrypcji nagrobnych pogranicza polsko-ukraińskiego” został udostępniony wcześniej w formie nagrania wideo. W trakcie posiedzenia Referentka została poproszona o przedstawienie głównych tez swojego referatu. 

Referat dotyczył obrazu kobiety w napisach nagrobnych w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim i w różnych połączeniach wymienionych języków, a materiał obejmował 6000 inskrypcji z 11000 fotografii wykonanych na 60 nekropoliach, przede wszystkim na obszarze wschodniej Lubelszczyzny.

W dyskusji nad referatem udział wzięli: Prof. Prof. Janusz Siatkowski, Ryszard Grzesik, Lucjan Suchanek, Lilla Moroz-Grzelak, Jan Sokołowski, Adrian Jusupović, Grażyna Szwat-Gyłybow, Zbigniew Greń. Pytania dotyczyły zakresu terytorialnego i czasowego badań, zróżnicowania językowego (polski, ukraiński, rosyjski) i graficznego (cyrylica, łacinka) inskrypcji, wzajemnych wpływów w tak zróżnicowanym materiale, kontekstu historyczno-kulturowego, oraz niektórych terminów i pozycji w literaturze przedmiotu.

W części administracyjno-organizacyjnej:

1. przegłosowano składy 2 komisji kwalifikujących wystąpienia na XVII Międzynarodowy Kongres Slawistyczny 2023 w Paryżu, 

2. przyjęto, w głosowaniu tajnym, uchwałę Komitetu nr 2/2020 w sprawie sytuacji w nauce polskiej, 

3. zadecydowano, że uchwała w sprawie udziału Komitetu w parametryzacji czasopism naukowych zostanie przygotowana między posiedzeniami plenarnymi przez Prezydium Komitetu, a po zdalnym uzgodnieniu jej treści przegłosowana z wykorzystaniem systemu adoodle, również między posiedzeniami plenarnymi.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd