Drukuj

Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa PAN w dniu 24 lutego 2020 roku.

Porządek posiedzenia:

1. Wręczenie powołań członkom Komitetu;

2. Wybór przewodniczącego Komitetu;

3. Wybór zastępców przewodniczącego Komitetu;

4. Wybór członków Prezydium Komitetu.

Posiedzenie otworzył Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Prof. dr hab. Andrzej Buko. Dziekan wręczył wszystkim obecnym członkom akty powołania w skład Komitetu. Oprócz członków z wyboru, w skład Komitetu wchodzą również: Honorowy Przewodniczący, Prof. dr. hab. Janusz Siatkowski, Honorowi Członkowie Komitetu, Prof. dr hab. Hanna Taborska i Prof. dr hab. Lucjan Suchanek. Swój akces do Komitetu zgłosili członkowie Polskiej Akademii Nauk, Prof. dr hab. Stanisław Gajda, członek zwyczajny i Dr hab. Adrian Jusupović, członek Akademii Młodych Uczonych.

Przeprowadzono wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Prezydium Komitetu na rozpoczynającą się kadencję. Przewodniczącym Komitetu w kadencji 2020-2023 wybrany został Prof. dr hab. Zbigniew Greń, Wiceprzewodniczącymi Prof. dr hab. Feliks Czyżewski i Prof. dr hab. Lech Miodyński. W skład Prezydium Komitetu weszli jeszcze: Prof. dr hab. Joanna Czaplińska, Prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska i Prof. dr hab. Bogusław Zieliński.

Następnie Profesor Andrzej Buko przekazał przewodnictwo obrad Komitetu Prof. dr. hab. Zbigniewowi Greniowi. Przewodniczący zaproponował uzupełnienie porządku posiedzenia o punkt 5: Wybór redaktora naczelnego kwartalnika „Slavia Orientalis”.

Wniosek złożył Prof. dr hab. Adam Bezwiński, redaktor naczelny w/w czasopisma. Poinformował zebranych o swojej rezygnacji, z przyczyn osobistych, z pełnienia funkcji redaktora naczelnego i przedstawił kandydaturę Dr. hab. Andrzeja Dudka, prof. ucz., dotychczasowego sekretarza Redakcji, na to stanowisko. Komitet Słowianoznawstwa przyjął uchwałę zgodną ze złożonym wnioskiem.

Członkowie Komitetu wyrazili podziękowania Prof. dr. hab. Adamowi Bezwińskiemu za jego zaangażowanie i pracę na rzecz Slavii Orientalis.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd