„Pamiętnik Słowiański” (półrocznik)

red. nacz. prof. dr hab. Maria DĄBROWSKA-PARTYKA,

redakcja: Instytut

...
...

XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów

SKŁAD POLSKIEJ DELEGACJI NA XVI KONGRES SLAWISTÓW W BELGRADZIE,

...

Pobierz plik.

Działalność Komitetu Słowianoznawstwa PAN w roku 2016

 

W 2016 r. Komitet

...

 

Terminy posiedzeń KS PAN w 2018 r. 

12.03.2018 – PKiN, sala 2604

28.05.2018 – sala 2604

15.10.2018

...