Skład KS PAN: 

Prof. dr hab. Franciszek  Apanowicz, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Mieczysław Balowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jacek Baluch, Uniwersytet Jagielloński/Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, Akademia Polonijna w Częstochowie

Prof. dr hab. Adam  Bezwiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Stanisław Bylina, Instytut Historii PAN

Prof. dr hab. Wojciech Chlebda, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab., prof. UJ Andrzej Dudek, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Piotr Fast, przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Henryk Fontański, Uniwersytet Śląski

Członek korespondent PAN, Prof. dr hab. Stanisław Gajda, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Dorota Gil, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Hieronim Grala, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Zbigniew Greń, Instytut Slawistyki PAN/Uniwersytet Warszawski, zastępca przewodniczącego Komitetu Słowianoznawstwa PAN

Prof. dr hab. Jerzy Kapuścik, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Bronisław Kodzis, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Ewa Komorowska, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska, Instytut Słowianoznawstwa PAN

Prof. dr hab. Andrzej de Lazari, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Roman Lewicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Izabella Malej, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Eliza Małek, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Michał Parczewski,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Milica Semków, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej Sitarski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Janusz Siatkowski, honorowy przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Uniwersytet Warszawski

Dr hab., prof. UWr. Jan  Sokołowski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, honorowy członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Uniwersytet Jagielloński/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Dr hab., prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybow, Instytut Slawistyki PAN

Prof. dr hab. Hanna Taborska, honorowy członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Instytut Slawistyki PAN

Prof. dr hab. Dorota Urbanek, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, Uniwersytet Jagielloński/Instytut Języka Polskiego PAN

Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Anna Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Bogusław Zieliński, zastępca przewodniczącego Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Bogusław Żyłko, Uniwersytet Gdański